Bendrosios nuostatos:

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai yra informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

 • Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

  • veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

  • juridiniai asmenys;

  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“

 • Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

Asmens duomenų apsauga:

 • Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali:

  • užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

  • nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

 • Pirkėjas, užsakydamas prekes, ( užsiregistruodamas ar nesiregistruodamas) atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

 • Pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą

 • Pateikti duomenys gali būti naudojami tik internetinės prekybos, veiklos analizės, užsakymų vykdymo ir tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių, specialių pasiūlymų/akcijų, informacijos siuntimas) tikslais. Pateikdamas savo asmens duomenis Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu el. paštu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra būtini prekių užsakymui vykdyti.

 • Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šioje elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo/gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

 • Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 • Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 • Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje.

 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Prekių užsakymas/pirkimas, atsiskaitymo tvarka.

 • Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

 • Pirkėjas, apsilankęs internetinėje parduotuvėje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

 • Prieš patvirtindamas suformuotą prekių krepšelį Pirkėjas privalo įsitikinti, kad jame nurodytos tik jo norimos įsigyti prekės ir duomenys yra teisingi.

 • Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

 • Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

 • Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  • Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, gavęs mokėjimui atlikti reikalingą informaciją perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

  • Atsiskaitymas per PayPal sistemą.

  • Atsiskaitymas per Paysera sistemą.

 • Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 • Visa su pirkimu susijusi informacija yra saugoma internetinėje parduotuvėje.

 • Pirkėjas visiškai atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą.

Prekių pristatymas.

 • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 • Pirkėjo užsakymas yra išsiunčiamas per 1-3 darbo dienas po pilno apmokėjimo už prekes. Visi siuntiniai yra siunčiami registruotu pirmenybiniu Lietuvos paštu (išskyrus DHL express siuntimą). Informacija apie sekimo numerį bus pateikta tuomet, kai siuntinys jau bus išsiųstas.

  • Numatomas pristatymo laikas:

   • Lietuva: 1-3 darbo dienos;

   • Kanada: 10-21 darbo dienos;

   • Jungtinės Amerikos valstijos: 10-21 darbo dienos;

   • Europa: 3-10 darbo dienos;

   • Australija, Naujoji Zelandija: 12-21 darbo dienos

Express siuntimas:

Tai greitesnis būdas gauti siuntinį. Jūsų siuntinys bus išsiųstas naudojantis DHL įmonės paslaugomis. Pristatymo laikas: 1-4 darbo dienas.

Pasirinkus greitąjį siuntimą nurodykite savo telefono numerį, kad kurjeris galėtų Jus rasti.

 • Pardavėjas padarys viską, kad būtų laikomasi visų nurodytų siuntimo terminų, tačiau neatsako ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų vykdymo pristatymo terminą, todėl visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už pavėluotą prekių pristatymą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatytos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant, siuntą pristatančių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

 • Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos.

 • Pirkėjui nurodžius klaidingą ar neišsamų prekių pristatymo adresą ar neatsiėmus prekių iš siuntimo paslaugą teikiančio asmens per maksimalų siuntos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo sumokėti papildomas išlaidas už siuntos grąžinimą bei pakartotinį prekių išsiuntimą Pirkėjo patikslintu adresu.

 • Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

 • Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

Prekių garantija:

 • Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 • Internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės gali šiek tiek skirtis nuo realaus prekių dydžio, spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Tai nėra laikoma prekės nekokybiškumu ar neatitikimu prekės aprašymui. Siūlomos prekės yra gaminamos tik iš natūralaus Baltijos gintaro, tai ypatingas akmuo, kiekvienas gintaro gabalėlis yra unikalus, todėl dėl šios priežasties, kai kurie gaminiai gali neženkliai skirtis.

 • Mes garantuojame visišką prekių kokybę.

 • Juvelyriniai gintaro dirbiniai dėl sąlyčio vienas su kitu ar kitais paviršiais gali braižytis, patariama juos laikyti atskirai vienas nuo kito, vengti sąlyčio su aštriais paviršiais, saugoti nuo smūgių ar kitų galimų mechaninių pažeidimų. Juvelyriniai dirbiniai taip pat turi būti saugomi nuo sąlyčio su cheminėmis medžiagomis, staigių temperatūros pokyčių, karščio, druskos prisotinto ar chloruoto vandens.

Prekių grąžinimas ir keitimas.

 • Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 • Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

 • Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

  • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 • Pirkėjas grąžinamą prekę turi išsiųsti registruotu paštu arba per kurjerių tarnybą. Pirkėjas yra atsakingas už grąžinimo išlaidas. Esant grąžintos prekės trūkumams, dėvėjimo žymėms, turime pilną teisę prekės nepriimti ir negrąžinti pirkėjui pinigų.

 • Gavus grąžintą prekę ir įsitikinus, kad ji nėra pažeista, pinigai pirkėjui bus grąžinti į jo nurodytą sąskaitą (išskyrus pristatymo išlaidas).

Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

 • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

 • Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 • Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 • Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

Rinkodara ir informacija.

 • Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

 • Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

Baigiamosios nuostatos.

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.